Az ötletpályázat célja

2020-ban Budapesten kerül megrendezésre az 52. Eucharisztikus Világkongresszus, amely egy nemzetközileg is nagy figyelemnek örvendő rendezvény. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék a normafai helyszínnel a Világ Királynője Engesztelő Kápolna emlékével kapcsolódhat a kongresszus során tervezett eseménysorozathoz.

A szándék egy olyan építészeti, tájépítészeti, képzőművészeti (szobor) jelként mutatkozó, kis szabadtéri misézőhely, szabadtéri oltár létrehozása, amely a kongresszusi eseményen túl az Anna-réten átfutó nyugat-keleti (Máriacell-Csíksomlyó) és az észak-déli (Csesztohova-Mejdugorje) Mária-zarándokutak találkozásában egy induló-érkező pihenőhelyként is alkalmas lehet.

A pályázat célja olyan ötletek, javaslatok összegyűjtése, amely alapja lehet a látomás emlékéül szolgáló, időszakos használatú szabadtéri miséző-, emlékhely jövőbeli konkrét tervezési programjának, koncepciójának.

Az ötletpályázat tárgya

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Anna-réti miséző-, emlékhely koncepciótervének elkészítése.

Kiírók a pályaművekben építészeti, tájépítészeti, képzőművészeti (szobor) javaslatot várnak a meglévő Anna-réti kápolnához kapcsolódóan, mely emlékéül szolgál a Világ Királynője Engesztelő Kápolnának. Ennek megfelelően az elvárás egy kisméretű, időszakos használatú, szabadtéri miséző-, emlékhely kialakítása, amely akár építményként, akár kisebb tájépítészeti jelként (pl. terepalakulat), vagy képzőművészeti elemként is megjelenhet.

A Pályázó több szempont vizsgálata alapján (hatástanulmány és a téli sportpályák biztonságos használatának megőrzésével) jelölje meg a kiírásban ajánlott területeken (lásd: 1. számú melléklet) vagy akár azokon kívül, de az Anna rét területén belül, a számára legkedvezőbbnek ítélt helyszínt.

A tervezendő funkciónak helyet adhat az Anna-réten meglévő kis kápolnától 60-70 méterre, északra található kör alakban elhelyezkedő hat fából álló facsoport által határolt terület, valamint annak közvetlen környezete is. A helyszín kiválasztása során fontos szempont, hogy az alkotás ne akadályozza a hegyoldalon a téli sportolási lehetőségeket.

A kápolna megépítése céljából korábban gyűjtött építőkövek felhasználása lehetséges, azonban nem elvárás. Az építőkövek (26 db) a meglévő kápolna környezetében és a hatos gesztenyefacsoport ölelésében találhatóak.
A miséző-, emlékhely koncepciójának kialakítása során fontos szempont a szakralitásnak megfelelő egyszerű és őszinte megoldás keresése. A megoldást egyaránt jellemezze a hittel áthatott befogadás, nyitottság és a mértéktartó visszahúzódás, alázatosság.

A terv gondolatisága és eredménye őrizze magában azt a tiszta szerkesztési módot, amely tükrözi a környezetét érintetlenül hagyó és a természetet tiszteletben tartó kapcsolatot. A tájba illeszkedő formavilág és természetközeli anyaghasználat alkalmazása a helyszínt tekintve alapvető elvárás.

A pályázat lebonyolítása
Az ötletpályázat eljárásának típusa, formája
A tervpályázati eljárás fajtája: ÖTLETPÁLYÁZAT
A tervpályázati eljárás modellje: NYÍLT ELJÁRÁS
A tervpályázat: TITKOS

A tervpályázat kiírása és lebonyolítása:
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
– a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról (a továbbiakban: Korm. rend.) és
– jelen ötletpályázati kiírás előírásai
szerint történik.

Az ötletpályázat kiírói
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Hivatala
Képviselője: Süllei László általános érseki helynök
Címe: 1014 Budapest, Uri utca 62.
Postacím: 1250 Budapest, 1. Pf. 1.
és
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Képviselője: Pokorni Zoltán polgármester
Címe: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 925.
 

Az ötletpályázat lebonyolítói
Képviselő: Hathy Zsuzsanna Judit, főépítész
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
Címe:  1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 925.

és

Képviselő: Sandner Zoltán, építészmérnök, építési előadó
Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal
Címe:  1014 Budapest, Uri utca 62.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 925.


Kapcsolattartó
Név: Vargáné Pató Georgina
Telefon: +36 70 9533053
e-mail: palyazat.annaret@hegyvidek.hu

Az ötletpályázat időtáblázata
2018. október 3. szerda – A pályázat kiírása és a regisztráció kezdete
2018. október 8. hétfő 10:00 – Helyszíni szemle (találkozás a Normafa síház előtt.)
2018. október 12. péntek – A pályázattal kapcsolatos kérdések beadásának határideje
2018. október 19. péntek – A kérdésekre adott válaszok határideje
2019. január 15. kedd 16:00 – A pályaművek beérkezésének határideje

2019. február 15-ig péntek – Az Ötletpályázat eredményének kihirdetése és a díjak átadása (később meghirdetett időpontban)
2019. február 22. péntek 12:00-ig – Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása (kizárólag személyesen)

Amennyiben az időpontoknál csak nap (dátum) szerepel, akkor az aznap 23 óra 59 percet jelent.

Az ötletpályázaton való részvétel feltételei
A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet a pályázat honlapján regisztráló minden természetes személy, jogi személy és alkotói csoport. Egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt a pályázaton. A pályázaton való részvétel díjmentes.

Az ötletpályázati dokumentáció elérése
A pályázati kiírás és mellékletei elektronikus formában elérhetőek a https://www.hegyvidek.hu/annaret-palyazat címen.
A letöltéshez regisztráció szükséges.

A pályaművek benyújtása
A pályaműveket papíralapon A/3 méretben és digitális formátumban kell benyújtani,
„A pályaművek benyújtandó munkarészei, formai követelmények” bekezdésében részletezett formában.

A pályázati anyagokon a pályázó személyére utaló semmilyen jelzés nem szerepelhet, a titkosság biztosítása érdekében.

Díjazás
A beérkezett pályaművek díjazására és megvételére bruttó 5.000.000,- Ft áll rendelkezésre.
A díj legmagasabb összege bruttó 2.500.000,- Ft.
A legalacsonyabb megvétel összege bruttó 300.000,- Ft lehet, a pályaművek egymáshoz viszonyított értéke szerint.

Bírálóbizottság
Szavazásra jogosultak:
Elnök: Süllei László Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános érseki helynöke

Társelnök: Hathy Zsuzsanna Judit főépítész
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Tagok
Eltér István építész, a Magyar Építész Kamara elnökségi tag
Dr. Finta József DLA h.c. Ybl Miklós- és Kossuth-díjas építész, akadémikus
Bodonyi Csaba DLA Széchenyi- és Ybl Miklós-díjas építész, akadémikus
Vincze Attila táj- és kertépítész, vezető tervező
Baranyainé Kontsek Ildikó Keresztény Múzeum, igazgató
Sandner Zoltán Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal, Építészmérnök, építési előadója
Salamin Ferenc Ybl Miklós és Kós Károly-díjas építész, akadémikus
Dr. Salamin András Budapest-Zugligeti Egyesület elnöke
Balázs Attila Világ Királynője Engesztelő Kápolnáért Alapítvány elnöke

Szavazásra nem jogosultak:
Jogi szakértő: dr. Zsilinszky Tibor ügyvéd
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Szakértők:
Szabó-Kalmár Éva Városrendezési és Főépítészi Iroda irodavezető
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Szabó Krisztina kommunikációs vezető
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Rimóczi János Városfejlesztési Iroda irodavezető
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Mikó Gergely Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény vezetője

dr. Herczeg Ágnes táj- és kertépítész, vezető tervező

Bizottsági titkár:
Vargáné Pató Georgina tervtanácsi titkár
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

https://www.hegyvidek.hu/aktualis/hirek/anna-reti-hirdetmeny

a
A Szűzanya kérése: Mindenki számára, akinek fontos az engesztelés műve,és a kápolna felépülésének dolga, tisztelettel felhívom mindenki figyelmét, hogy az első szombati alkalmak a Kútvölgyi Kápolnában  13 órától kezdődnek , ahol engesztelés, szentmise, Szentségimádás lesz.
Felhívom a figyelmet, a Normafánál nem lesz sem engesztelés, sem szentmise, sem Szentségimádás.

 

Aki tudja, adja tovább! Imádságos szeretettel!
 
 

 

Mindkettő szombatonként (a helyi plébánossal, illetve templomigazgatóval egyeztetve)

Szent Anna-rét

13.00 óra Rózsafüzér imádság

13.30 Szentmise (egyelőre elsőszombatokon)

Ha más szombatokon is lesz szentmise, azt előtte az Engesztelők Lapján közöljük. Akik vidékről jönnek, azoknak előtte ajánlatos megnézni az Engesztelők Lapját.

Szüzanyának való felajánlás a Máriás Papi Mozgalom szellemében

Kútvölgyi Szűz Mária kápolna

A Szentségimádás és Szentmise átmeneti rendje: 13 – 17 óráig Szentségimádás, 17 órakor Szentmise.

Megközelíthető a 128-as  autóbusszal  /végállomástól  –  végállomásig/ :  Széll Kálmán tértől a Galgóczi utcai kápolnáig.

a

Kedves Testvérek!

Természetesen a hívek a saját plébániájukra menjenek szentségimádásra a plébánia által biztosított órákban. Erre mindenkit buzdítunk is! Az örökimádás kápolnák arra kitűnőek, hogy mindenki találhat magának megfelelő időpontot. Most már arra való kifogással, hogy ” sajnos nekem nem jó ez az időpont” senki nem térhet ki a szentségimádás elől.

Jó érzés tudni, hogy van egy hely – ahogy a Jóisten is ilyen – ahová bármikor be lehet térni.

Feltornyosultak a problémák? Összevesztél a család valamelyik tagjával? Magányos vagy? Nem tudsz aludni ? Nem tudod a választ valamire? Nem tudsz dönteni? Irány az örökimádás kápolna!

Irány Jézus! Ő tudja! Ő megvígasztal! Ő lecsillapítja a vihart benned! Ő elveszi magányodat !

Nem egy szerzetes közösségben , ha az elöljáró látja, hogy feszültség van két testvér között , elküldi őket EGYÜTT szentségimádni! És megtapasztalják, hogy Isten végtelen szeretetében – ami az Oltáriszentségből árad feléjük – minden tüske, feszültség eltörpül, jelentéktelenné válik. Sok házaspár megtapasztalta ezt már az Oltárszentség előtt.

Teréz anyához jöttek néha a nővérek panaszkodni, hogy nagyon sok a teendő, feltornyosultak a munkák. A válasza az volt : Igen? Akkor még egy órát üljetek le az Oltáriszentség elé! És valahogy minden kisimult, megoldódott.

Sorozatfüggő vagy? Internet, Facebook függő vagy? Legyél Oltáriszentségfüggő! Ó édes drog!

Drága idős , nyugdíjas testvérek! Ti vagytok az egyház kincsei! Fel tudjátok időtöket, fájdalmaitokat ajánlani az Úrnak a lelkek megmentésére! Ne otthon üljetek magányosan, hanem gyertek az Úr elé, és járjatok közben a családotokért , papjaitokért az egész környezetetek megszentelődéséért! Ha azt hinnétek, hogy már semmi hasznotokat nem veszi senki, hát ez tévedés! Tudtok engesztelni, könyörögni az Úr előtt másokért. És megtapasztaljátok a csodák tömegét!

Miért olyan nehéz csendben maradni az Úr előtt? Mert a csendben – szívünk legmélyén – megszólal Jézus, és akkor meg kellene térnünk, változtatnunk kéne az életmódunkon. és ezt nem akarjuk. Jézus tükröt tart a csendben elénk. Két út van – vagy megtérünk, vagy összetörjük a tükröt . Elnyomjuk mindenfajta tevékenységgel ezt a szelíd, halk hangot. Csak ne kelljen megváltozni vagy változtatni bármin. Mert az fájdalommal, sokszor veszteséggel jár. ( Például egy rossz kapcsolatot, szokást abbahagyni, ) De az igazi TARTÓS öröm pedig ezután jön. És szenvedünk tovább, pedig tudjuk, hogy nem jó, de megszoktuk.

Menj Jézushoz! Mondd el neki! Mondd el, hogy nem vagy boldog, de képtelen vagy változtatni a helyzeteden, életeden, mert gyenge vagy!

Az ALÁZAT mindig meghatja Jézust. A gőggel nem tud mit kezdeni.

Miért feszítették keresztre Jézust? Mert tükröt tartott eléjük. A szívük mélyén tudták, hogy igaza van! De nem akartak megváltozni. Ezért összetörték a tükröt – keresztre feszítették.

Ha bevallod Neki , hogy képtelen vagy megváltozni, pedig nagyon szeretnél – Ő jön és segít! az Ő szívét adja! az Ő szeretetét adja! Hol, hogyan? Az adorációban, az Oltáriszentség előtt!

Nem tudsz aludni, mert jár az agyad? Irány az Örökimádó kápolna!

Miért van ennyi sorozat a Tv-ben? Már mindenből sorozatot csinálnak. Mert a gonosz el akarja vonni a figyelmedet a lényegről. Azt akarja, hogy ne legyen időd a lényegre! Hogy se kedved, se időd ne legyen arra, hogy csendben leülj az Úr elé. Oda akar tapasztani a TV elé, a számítógép elé, a Facebook elé….stb

Összevesztél a házastársaddal , a gyerekeddel, a testvéreddel? Ne a kocsmába, a barátnődhöz, anyukádhoz szaladj, hanem szaladj az Úr elé! Éjjel-nappal ( 0-24 óráig) vár Ő az örökimádás kápolnában, hogy kiöntsd a szívedet annak, aki a legjobban ismer és szeret.

Számomra már csak a tudat is megnyugtató, hogy van egy ilyen hely, ahová bármikor betérhetek – nyitott kapukra találok.

Medgyesi Zsuzsanna

Örömmel jelzem, hogy sok felajánlás érkezett a Szent Angyalok Plébániatemplom szervezte örökimádásra. Így 2018. április 8-án,  vasárnap, az Isteni irgalmasság vasárnapján megkezdődhet a Szent Pio-kápolnában az Oltáriszentség folyamatos imádása. A 10 órai szentmise után lesz kihelyezve az Eucharisztia imádási helyére. A porta szolgálatnál továbbra is találunk jelentkezési lapokat, amelyeken jelezhetjük örökimádó szándékunkat, felajánlásainkat. Kérik, hogy azok is iratkozzanak fel, akik nem tudnak rendszeresen vállalni órákat.

a
 • Minden hónap első péntekén:
 • 14.00 órai indulással keresztutat járunk a III. kerületi kiscelli dombon lévő kétszáz éves kálvárián. Az első stáció helye: a volt Trinitárius templom  (Kiscelli Múzeum) előtt.

A keresztúton a teremtett világ ellen elkövetett bűneinkért engesztelünk.

 • : a III. kerületi Bécsi útról a Szent Margit Kórház mellett a Kiscelli utcán felfelé kb.15-20 perces sétával. Villamos megálló: Szent Margit kórház.

Befejezés az 5 alakos Golgota szoborcsoportnál, ahonnan az alatta elhelyezkedő Szent Vérkápolnához vonulnak a résztvevők.

 • órakor az Irgalmasság rózsafüzérét mondjuk a 200 éves Szent Vér kápolnában
 • -kor Szentmise (két szín alatti szentáldozással)
 • -kor Szent Vér litánia (a nigériai Barnabás szövegével)

A Máris Rádió a teljes programot élőben közvetíti.

 • : a III. kerületi Bécsi útról a Doberdó úton keresztül (amelynek utolsó emelkedő szakasza erdei út) 15-20 perces sétával. Villamos megálló: Katinyi mártírok parkja.
 • Minden hónap harmadik péntekén:
 • 12.00 órától17.00 óráig fél napos engesztelő Szentségimádás a Szent Vér kápolnában (nigéria Barnabás imáival)
 • : a Bécsi útról a Szent Margit Kórház mellett a Kiscelli utcán felfelé kb.15-20 perces sétával. Villamos megálló: Szent Margit kórház.
 • 17:00-től 18-ig a Szentségimádás a Szentháromság plébánia templomban folytatódik

Megközelítés: Vörösvári út 110. Villamos megálló: Rendelőintézet

Programjaink illeszkednek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lelki előkészületeihez is.

Elérhetőségeink: Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság plébánia, telefon: 06(1)952-0090, 06(20)240-9190, 06(20)325-708. email: bthf38@gmail.com

 

Szeretettel várjuk az engesztelőket és a Szent Vér tisztelőit

Kedves Testvérek!

Nagy örömünkre Budapesten is beindul a kegyelmi erőmű: a 0-24 órás szentségimádás.
Az erőművet azonban el kell látni tüzelőanyaggal, és fűtő is kell. Azaz, akkor lesz Budapest és Magyarország, valamint nemzetünk megújulásának forrása, ha örökimádás zajlik a kitett Oltáriszentség előtt. Arra hívlak, hogy csatlakozz, adj egy órát hetente az Úrnak. Cserébe sokkal többet fog adni.

Miért is csatlakozzak a szentségimádókhoz?

1. Mert csak akkor lehet kitéve az Oltáriszentség, ha van, aki előtte imádkozik.
2. Régi közös vágyunk, hogy legyen egy templom, ahova bármikor be lehet térni imádkozni.
3. Mert az egy óra alatt evangelizálok is: annak köszönhetően jöhet más is Jézushoz, hogy én ott vagyok.
4. Mert Jézus kérdésére szeretnék “De!”-vel válaszolni: “Még egy órát sem tudtok virrasztani velem?”
5. Mert nekem is fontos Jézus kérése: engedjétek hozzám jönni…
6. Mert szeretem a jó befektetéseket, és a világ Királyával együtt lenni a legmegtérülőbb befektetés: egy óráért egy örökkévalóság…

Miért pont a Belvárosi templomba menjek?
1. Bárhova mehetek, de itt a szolgálatomnak is köszönhetően tudják fenntartani a 0-24 órás szentségimádás lehetőségét.
2. Fűtött, hangszigetelt és jól megközelíthető helyen tölthetek egy órát Jézussal.
3. A templomra és rám is őrző-védő Kft vigyáz, tehát nem kell félnem, nyugodtan imádkozhatok.
4. Mert itt feltétlen számítanak rám.

Mit kell tennem?
1. Regisztrálnom mihamarabb, hogy a szentségimádás szervezői is nyugodt lélekkel tölthessék a karácsonyt.
Itt tudok regisztrálni: http://orokimadas.belvarosiplebania.hu/adoralas/regisztracio
vagy
telefonon a napszak felelősöknél
00:00 – 06:00 órai időszakért felelős:
Balogh Endre +36-20-432-2186
06:00 – 12:00 órai időszakért felelős:
Bitter Lajos +36-20-432-2213
12:00 – 18:00 órai időszakért felelős:
Dr. Osztie Éva +36-20-432-2193
18:00 – 24:00 órai időszakért felelős:
Szepesi Ferenc +36-20-432-2196
vagy

személyesen a plébánia hivatalában
(1056 Budapest, Március 15. tér 2. fsz.)
hétfőn: 08:00 – 10:00 és pénteken: 08:00 – 10:00

2. A regisztráció után kiválasztani azt az időpontot, amit szeretnék (lehetőleg pirossal jelölt időpontot)
3. Ha többet szeretnék megtudni a szentségimádás itteni menetéről, akkor december 20-án elmenni a tájékoztatóra.
4. Elmenni a vállalt időpontban Jézushoz.
5. Ezt az üzenetet továbbküldeni mindazoknak, akiknek szintén fontos a szentségimádás, az ima, az engesztelés, népünk lelki megújulása.
6. Ha személyesen nem tudok bekapcsolódni, de anyagilag szívesen támogatom a templom nyitva tartását, akkor adományomat a honlapon található számlaszámra küldhetem.

Akkor találkozzunk Jézusnál!
Szeretettel:
Fábry Kornél

Az elmúlt időszakban a pasaréti hívek már megkezdték a heti egy alkalommal tartott egésznapos szentségimádást, mostantól viszont arra is lehetőség nyílik, hogy hétfőtől szombatig, 7.30 és 18 óra között bárki időzhessen a kihelyezett Oltáriszentség előtt az Assisi Szent Ferenc-kápolnában. Az imahely a templom előteréből közelíthető meg.

 

A folyamatos szentségimádás kezdő időpontja december 11., hétfő, amikor Erdő Péter bíboros, prímás 6.30-kor rorate misét celebrál a pasaréti ferences templomban (1026 Budapest, Pasaréti út 137.), majd a szentségimádási kápolnában ünnepélyesen kihelyezi az Eucharisztiát.

 

 

 

A főváros budai részén ez az első, folyamatos szentségimádást biztosító kápolna. Fűtött tere, újonnan kialakított bútorzata lehetőséget biztosít a hosszabb, elmélyült imádságra.

 

Az imádkozni érkezőket arra kérik a ferences atyák, hogy egyéni imaszándékaik mellett mindig fohászkodjanak szerzetesi hivatásokért és a ferences növendékekért, akik a pasaréti kolostor lakói.

 

Aki tud vállalni hetente vagy havonta egy-egy óra imaalkalmat, jelentkezhet a pasaret-pleb@ofm.hu email-címen vagy a 06/1/200-2112, 06/20/823-24-22-es telefonszámokon, ezzel segítve az Úr Jézus előtt való állandó jelenlét biztosítását.

 

Forrás és fotó: Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal-egyházközség

 

Magyar Kurír

A Mennyben láttam a Szent Koronát, mely a Szentháromság színe elé volt helyezve. A koronát mennyei fény vette körül, majd egy szivárvány sugár függőleges vonalban összekötötte a korona által az eget és a földet. A Szűzanya angyalok kíséretében megjelent előttem és így szólt:

„Gyermekem, a szívem szomorú a bűnök sokasága miatt. Ám a Szent Koronát szemlélve vigasztalást találok, mely a magyar nép hűségét tükrözi Isten felé és irántam, mint szeretett édesanyjukhoz. Számtalan királynői címet tulajdonítanak nekem, melyet alázattal elfogadok Isten akarata szerint és különös örömömet találom a „Magyarok Nagyasszonya” elnevezésben. Ez a cím közvetlen és kifejezi azt, hogy szoros kapcsolatban álltok velem, mint egy gyermek a saját édesanyjával. Boldogok lehettek, mert őseitek ismerték a kereszténység misztériumának titkait, hiszen mindenekfelett elismerték Fiam szenvedését, feltámadását és örök dicsőségét. Generációról generációra megőriztétek a keresztény hagyományt és szívetekbe véstétek Isten kinyilatkoztatását. Szent István királyotok miután a Szent Korona által felajánlotta országotokat nekem, én azonnal fölemeltem Fiamhoz és felajánlottam neki. Ez a pillanat örök emlékezetemben él, amelyről Fiam sem feledkezik meg soha. Az Ég oltalma alatt álltok, amely az évszázadok során bebizonyosodott. Ha erős a kötelék népetek és Isten között, akkor országotok felvirágzik és példaértékűvé válik minden nemzet számára. Imádkozzatok, mert a Sátán rejtett módon akarja országotokat szétzilálni. Fiam látja, hogy sok közösségben megosztottság van és az egység lassan felbomlik. A szétválasztás idejét élitek, amikor ugyanis eldől, hogy ki áll Isten oldalán és ki áll Istennel szemben. Csak a legkitartóbbak nyerhetik el az üdvösséget! A Szent Korona szorosan kapcsolódik Fiam királyságához, hiszen Ő van legelöl ábrázolva, én pedig hátul vagyok. Fiam az első helyen áll a szívemben, ezért ti is mindenekelőtt felé fordítsátok arcotokat. Én a háttérben maradok alázattal és csendes imával közbenjárva értetek. A bűn mindenhol jelen van és rombol. Minden egyes városban, ahol különleges felajánlás történik (korona, angyalok, szentek), ott gyengül a gonosz uralma. Önként helyezitek magatokat Isten oltalma alá, aki tetszését nyeri felajánlásotokban.”

Jézus, aki az Atya jobbján ül felállt trónjából és azt parancsolta az angyaloknak, hogy a Szent Korona fölé helyezzenek egy aranyszínű sátrat. Láttam, hogy Krisztus három magyar királlyal és egy hadvezérrel, fejedelemmel közeledett felénk, akik fontos szerepet töltöttek be Isten tervében: Szent István, Szent László, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. Mindegyik kezében egy kardot láttam, melyet Isten fénye hatott át. A korona köré álltak és kardjukat fölé emelték, közben Krisztus közénk jött és így szólt:

„Sátrat emeltettem a magyar Szent Korona fölé, mert méltónak találom királyságom jelképeként. Édesanyám mindent megoszt velem, ahogyan Én sem tagadok meg tőle semmit. Szeretettel tekintek a koronára, mivel az Én misztériumomat tükrözi. A korona szent, mert kapcsolatban áll Istennel. Merítsetek erőt őseitek hitéből, miként királyaitok is tették! Ne féljetek, mert ahol a szívetek, ott a kincsetek. Felajánlásotokon keresztül Atyámmal való szövetségetek megerősödik, aki számtalan kegyelemmel áld meg titeket. Boldoggá tesz Engem, hogy Sopronban kialakult az örökimádás. El sem tudjátok képzelni, hogy az Eucharisztia látogatásával mennyi kegyelem özönlik városotok lakóira. Szeretetemmel megérintem: a hitetleneket, kételkedőket, langyos lelkeket, bűnösöket, közömbösöket, betegeket. Olyan emberek is meglátogatnak engem, akik hosszú ideje nem lépték át a templom küszöbét. Azt akarom, hogy minél többen érezzétek szeretetemet és meg tanuljatok jelenlétemben élni. Örvendezzetek, mert az örökimádás és a felajánlás által nagy megújulás fog bekövetkezni városotok életében.”

A Szent Korona felajánlás során Szent István király kardjával áldását adta ránk, és közvetlen a tabernákulum előtt Krisztus állt, aki háromszoros áldása (három fénysugár mutatkozott: fehér, piros, kék) után így szólt: „Szívembe véstem felajánlásotokat, városotok oltalmam és védelmem alatt áll. Édesanyám különleges kegyelmeket esdett ki számotokra, mely lelketek javát szolgálja, és nemzetetek vezetőit erősíti. A fénysugarak színei kegyelmet (fehér), tisztulást (piros) és a lélek Istenhez való felemelkedését (kék) jelenti.”

Mária Magdolna

 

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1240-sopron-felajanlasa-a-szent-korona-masolat-altal

AQUINÓI SZENT TAMÁS HIMNUSZA AZ OLTÁRISZENTSÉGRŐL

Zengjed, nyelv, a dicsőséges
test titkát s a drága vért
melyet hullatván értékes
váltságúl az emberért
a föld úra, a felséges
méh gyümölcse nem kimélt.

Egünk küldte, s nekünk szülte
tiszta szüz, szeplőtelen.
Értünk hullt magként a földre
s lakozék az Ige lenn:
a csodák rendjébe szürte
életét a Kegyelem.

S hogy a végső estebédet
ülték ő és társai,
együtt a törvényes étket
jámborul fogyasztani:
étkül a tucatnyi népnek
önmagát osztotta ki.

És a kenyér lett igévé,
kenyérré az Ige-test
és a bor Krisztus vérévé:
magyarázni ne keresd!
Hit dolga és igaz szívé,
hogy erősen tartsa ezt.

Azért kell e nagy szentséget
leborulva áldani
és a régi Szövetséget
uj ritussal váltani:
pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!

Az Atyának és Fiának
legyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat,
ujjongások hirdessék!
S aki kettejükből árad,
a Lélek is áldassék!